Getting close to he llamas on Macchu Pichu’s grounds.